O nás

V prvních dnech roku 2012, po dlouhém období příprav a administrativy v roce 2011, schválilo Ministerstvo vnitra ČR nové občanské sdružení se sídlem v Podolí. Jeho název zní Kulturní spolek Podolák. Vznikl z iniciativy zakládajících členů Jana Buchty, Jana Kepáka, Zdeňka Richtera, Lukáše Šoustala a Miroslava Pražáka. Za cíl si klade udržení kultury a folkloru v naší obci a dále také její rozšiřování. Do této činnosti lze započíst zejména pořádání různých kulturních a společenských akcí (ať již tradičních nebo nově vzniklých) ale také například spolupráci s OÚ a ostatními podolskými organizacemi na veškerém dění v obci nebo zvelebování jejího okolí.

V prvním roce se pod hlavičkou Kulturního spolku Podolák uskutečnily Chlapské hody a beseda u cimbálu které se konaly již v letech minulých. Z nových akcí to byly především Babské hody. Množství pořádaných akcí bude doufejme časem narůstat.

Z dlouhodobějších cílů jde zejména a znovuzrození podolského kroje vycházejícího z tradičních krojů v Podolí v minulosti používaných, kterých se však dochovala pouze hrstka.

Pevně doufáme, že všechny akce budou hojně navštíveni a podolští občané, jak staří tak i noví, si postupně najdou cestu k místnímu folkloru a lidovým tradicím.